Tổng quan về dầu thủy lực

Mục đích sử dụng dầu thủy lực: Nhiệm vụ quan trọng nhất của dầu thủy lực là truyền tải năng lượng nhưng dầu thủy lực còn có tác dụng bôi trơn, giảm ma sát sinh ra do sự chuyển động của các thành phần trong hệ thống, điều này sinh ra nhiệt năng . Ngoài ra, dầu…

Dầu thủy lực NPOIL chuyên dụng – Nhớt 10

Dầu thủy lực thương hiệu NPOIL chuyên dụng có 2 dòng phẩm đó là dầu thủy lực PLATO 68 và dầu thủy lực Petro VG68. Plato 68 và Petro Vg68 thuộc NPOIL LUBRICANTS sản xuất tại Việt Nam theo quy trình công nghệ khép kính hiện đại. Sản phẩm dầu đặc chế phù hợp với điều kiện…